ដើម្បីមកមន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំ

 

Sunrise Japan Hospital Phnom Penh
#177E, Kola Loum Street (the Bay Road), ក្រុមទី 2, ភូមិទី 2, សង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ, ខ័ណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រសិនបើធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត
ពីប្រលានយន្តហោះចំណាយពេលប្រហែល ៣០នាទី
ឆ្លងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុន​រួចបត់ឆ្វេង