រីករាយទិវាបំបៅដោះកូន ថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី ៧ សីហា​ ២០២០

30 Jul, 2020

រីករាយទិវាបំបៅដោះកូន ថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ទឹកដោះម្ដាយសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពមាតា ដូចជាជួយដុតកាឡូរីបាន 500kcal និង កាត់បន្ថយជំងឺមហារីកសុដន់ និងមហារីកស្បូន ។ ទឹកដោះម្ដាយជួយឱ្យកូនមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំល្អប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗ។ ការបំបៅដោះកូនបង្កើតឱ្យមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងមាតានិងទារក។

បើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការបំបៅដោះកូន សូមអញ្ជើញមកពិភាក្សាជាមួយពេទ្យឆ្មបខ្មែរនិងជប៉ុន ដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ (សម្រាប់ការណាត់ទុកជាមុនតែប៉ុណ្ណោះ)