ខែកញ្ញាជាខែយល់ដឹងអំពីរោគស្ត្រី

10 Sep, 2020

ស្រ្ដីគ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចកើតមហារីកប្រព័ន្ធបន្ដពូជ(មហារីកមាត់ស្បូន មហារីកក្រពេញអូវែ មហារីកស្បូន មហារីកទ្វារមាស មហារីកកោសិកាជុំវិញទ្វារមាស)។ សូមមេត្ដាប្រុងប្រយ័ត្ន​ ថែទាំសុខភាព ធ្វើតេស្ដរកមហារីកមាត់ស្បូន ជាប្រចាំ និង​ ចាក់វ៉ាក់សាំងHPV ។

សេវាកម្មរោគស្រ្ដីរបស់យើងនឹងបើកដំណើរឆាប់ៗនេះ សូមធ្វើការណាត់ជួបចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ កញ្ញា ២០២០ នេះតទៅ...