ការពិគ្រោះយោបល់តាមអនឡាញជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនឯកទេសភ្នែក

25 Dec, 2020

តើលោកអ្នកមានបញ្ហាភ្នែកមែនទេ? មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ បើកដំណើរការ ពិនិត្យសុខភាពភ្នែកទ្បើងវិញហើយ ពីថ្ងៃអង្គារ រហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង ៣ រសៀលតទៅ!