សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី!

08 Apr, 2021

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី!

សូមអបអរសាទរនិងស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីគួរឱ្យស្រលាញ់ និង សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការជ្រើសរើសយកសេវាកម្មសម្រាល របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ។ សូមជូនពរ មានសុខភាពល្អ ពោរពេញដោយសេចក្ដីស្រលាញ់ និងមានសុភមង្គលជារៀងរហូត។

ការងូតទឹកឱ្យទារកទើបនឹងកើតសម្រាប់មាតាជាការលំបាក ប៉ុន្ដែរក្ដីបារម្ភនឹងលែងមានបន្ទាប់ពីពេទ្យឆ្មបរបស់យើង បង្ហាត់បង្រៀនដល់មាតាក្នុងអំឡុងពេលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ។