សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

05 Jun, 2021

សូមអបអរសាទរដល់លោក Kiyone Takahisa និងលោកស្រី Dumas Annabelle Lily ដែលទទួលបានកូនស្រីដ៏គួរអោយស្រលាញ់ប្រកបដោយសុខភាពល្អទាំងម្ដាយ និងបុត្រ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការជឿជាក់លើសេវាកម្មសម្រាលបុត្ររបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ ភ្នំពេញយើងខ្ញុំ។ សូមជូនពរអោយមានសុខភាពល្អ និងមានសុភមង្គលជានិច្ចនិរន្ដ៍។