អបអរសាទរទិវាព្យាបាលដោយចលនាអន្តរជាតិជាមួយមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

07 Sep, 2022

សូមមកទទួលការព្យាបាលដោយចលនាដើម្បីទទួលបានកាដូរដ៏ស្រស់ស្អាត ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច។