កម្មវិធីសិក្ខាសាលាអំពី “បែកសរសៃឈាមប៉ោងក្នុងខួរក្បាល”

06 May, 2023

សូមកុំភ្លេចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអំពី “បែកសរសៃឈាមប៉ោងក្នុងខួរក្បាល” ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហាយ៉ាស៊ិ យ៉ូស៊ិហ្វឺមិ មកពីប្រទេសជប៉ុន ធ្វើបទបង្ហាញអំពីចំណេះដឹងសុខភាព សំណួរ និងចម្លើយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត និងទទួលបានកាតសមាជិកសំរិទ្ធឥតគិតថ្លៃ។

ថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីម៉ោង ៣:00 រសៀល ដល់ម៉ោង ៥:00 រសៀល។

ទីតាំងនៅ៖ ជាន់ផ្ទាល់ដីនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។

សូមធ្វើការចុះឈ្មោះចូលរួម តាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ >> https://forms.gle/ig12M2ioPmmJpeuB8

Tel: 078 260 152 / 023 260 152