សេចក្តីជូនដំណឹងពីមន្ទីពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ (ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៩)

29 Apr, 2019

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពរអាក់រអួលចរន្តអគ្គីសនីនាពេលកន្លងមក មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងម៉ាស៊ីនភ្លើងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតកាលពីសបា្តហ៍មុន ដែលអាចធ្វើការផ្គត់ផ្គង់
ថាមពលអគ្គីសនីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំបាន ហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់អាចដំណើរការបានជាធម្មតា កំឡុងពេទ្យនៃការកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គីសនីពីប្រភពថាមពលរដ្ឋ។

យើងខ្ញុំនឹងបន្តព្យាយាមដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យនឹងផ្តល់ជូននូវផាសុកភាពទៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់។
យើងខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកនូវរាល់មតិរិះគន់ដើម្បីកែរលំអរមន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំ។
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកមកកាន់មន្ទីរពេទ្យរបស់យើងខ្ញុំ។