កម្មវិធីបរិច្ចាកឈាម

22 May, 2020

កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញបានសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាម បានបង្កើតកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាម ស្របពេលដែលមានតំរូវការឈាមជាខ្លាំង។ មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា និងបុគ្គលិករបស់មន្ទីរពេទ្យ ចំពោះទឹកចិត្ដសប្បុរសក្នុងការបរិច្ចាគឈាម ដូចពាក្យមួយពោលថា​ អ្នកបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់តាមរយៈការបរិច្ចាគឈាម។

**សូមបញ្ជាក់ថា៖ ការបរិច្ចាគឈាមនេះ មិនមែនធ្វើឡើងសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញនោះទេ!