ការបង្រៀនតាមអ៊ីនធើណេតត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនិស្សិតថែទាំនៅមហាវិទ្យាល័យគិលានុបដ្ឋាយិកា Nagano

20 Jul, 2020

លោកស្រីកូបាយ៉ាស៊ិ ខេជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង ក៏ជាសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជសាស្រ្តនៅមហាវិទ្យាល័យគិលានុបដ្ឋាយិកាណាហ្គាបានធ្វើបាឋកថាតាមអ៊ិនធឺរណែតដោយប្រើ Zoom នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយនិងសកម្មភាពថែទាំខ្លួនដល់និស្សិតប្រមាណ ២០ នាក់ដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកគិលានុបដ្ឋាកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារទី ២៣ ខែមិថុនា។

សិស្សានុសិស្សបានទទួលនូវបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងនៅកម្ពុជាដែលពួកគេមិនទាន់បានលឺដូចជា ភាពខុសគ្នានៅក្នុងជីវិតនិងការថែទាំសុខភាពពីប្រទេសជប៉ុននិងព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកៗនៅកម្ពុជា។

យើងនឹងបន្តពង្រីកឱកាសដើម្បីផ្តល់នូវការខិតខំរបស់យើងតាមវិធីនេះ។