សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

08 May, 2021

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី
សូមអបអរសាទរ និងថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្រុសបងស្រីដែលបានជ្រើសរើសយកសេវាសម្រាលបុត្រនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍។ សូមជូនពរដល់បងប្រុសបងស្រី និងក្រុមគ្រួសាររបស់បងអោយមានសុខភាពល្អ និងប្រកបដោយសុភមង្គលជារៀងរហូត។