សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

08 Jun, 2021

សូមអបអរសាទរដល់បងប្រុសបងស្រី និងក្រុមគ្រួសារបងដែលទទួលបានសមាជិកថ្មីគឺ អូន វង្ស វរទេពី ដ៏គួរអោយស្រលាញ់និងប្រកបដោយសុខភាពល្អទាំងម្ដាយ និងបុត្រ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការជឿជាក់លើសេវាកម្មសម្រាលបុត្ររបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ ភ្នំពេញយើងខ្ញុំ។ សូមជូនពរអោយមានសុខភាពល្អ និងមានសុភមង្គលជានិច្ចនិរន្ដ៍។