ថ្ងៃដែលលោកប៉ា និង អ្នកម៉ាក់រង់ចាំបានមកដល់ហើយ

10 Jun, 2021

សូមស្វាគមន៍សមាជិកគ្រួសារថ្មីដ៏គួអោយស្រលាញ់ ហើយថែមទាំងមានសុខភាពល្អ រឹងមាំ។ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជឿជាក់លើសេវាកម្មសម្រាលបុត្រនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។ សូមជូនពរដល់បងប្រុស បងស្រី និងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អ និងពោរពេញដោយសុភមង្គល។