សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី! 

13 Jul, 2021

សូមអបអរសាទរ និងស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីគួរឱ្យស្រលាញ់ និង សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការជ្រើសរើសយកសេវាកម្មសម្រាល របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ។ សូមជូនពរ មានសុខភាពល្អ ពោរពេញដោយសេចក្ដីស្រលាញ់ និងមានសុភមង្គលជារៀងរហូត។