មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍បានសម្ភោធជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី២០ កញ្ញាម្សិលមិញនេះ

28 Sep, 2016

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍បានសម្ភោធជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី២០ កញ្ញាម្សិលមិញនេះ ក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី រួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើនទៀត។

មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញំុ នឹងចាប់ផ្តើមពិនិត្យ និងព្យាបាលចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលានេះតទៅ។ ចំពោះការចុះឈ្មោះជាសមាជិក និងការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យបានចាប់ផ្តើមទទួលពីពេលនេះតទៅ។

 

សូមអរគុណ