សេវាកម្មចាក់ថ្នាំបង្ការជូនដល់គេហដ្ឋាន

06 Sep, 2021

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ៍ភ្នំពេញយើងខ្ញុំ មានសេវាកម្មចាក់ថ្នាំបង្ការជូនដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ ដើម្បីទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព និងការការពារដល់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នក។ អត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាកម្មនេះគឺអាចជួយបំបាត់ភាពតានតឹងរបស់បុត្រធីតា សន្សំសំចៃថាមពល និងពេលវេលារបស់លោកអ្នកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ។

ផ្ដល់ជូនសេវាកម្ម ដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងល្អបំផុតដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបាន!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ៖ 023 260 154 / 078 260 152