ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ​ ពិព័រណ៍សុខភាព​ស្តីពី មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព និង មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់

21 Jul, 2022

សូមកុំភ្លេចចូលរួមស្ដាប់សិក្ខាសាលាដែលធ្វើបទបង្ហាញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព និង មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ដើម្បីទទួលបាន ចំណេះដឹង ការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ និងឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន នាថ្ងៃទី២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ៖

១. មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការជួយជីវិតមនុស្ស

២. ជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

សូមចុចតំណដើម្បីចុះឈ្មោះ https://bit.ly/Checkup_Emergency