សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

24 Aug, 2022

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ! នេះគឺជាពេលវេលាដ៏រំភើប និងអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់គ្រួសារ។ សូមជូនពរដល់បងប្រុស បងស្រី និងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អ និងពោរពេញដោយសុភមង្គល។ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជឿជាក់លើសេវាកម្មសម្រាលបុត្រ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។