កម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្តីពីការថែទាំមាតា និងទារក នៅផ្សារទំនើបអុីអន ២ ជាន់ទី១ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

02 Sep, 2022

វេជ្ជ. អូកាវ៉ាដា ម៉ាណាប៊ឹ ជានាយកមន្ទីរពេទ្យ និងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្តីពីការថែទាំមាតា និងទារក នៅផ្សារទំនើបអីុអន ម៉ល សែនសុខ ស៊ីធី ជាន់ទី២ នាថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង ២រសៀលតទៅ។

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ ទទួលបានចំណេះដឹង និងប័ណ្ណចុះឈ្មោះឥតគិតថ្លៃ!