កិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី ៤០ និង ៤១ ចាប់ពីថ្ងៃ ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញយើងខ្ញុំ បើកដំណើរការជាធម្មតា

11 Nov, 2022

យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ឱ្យបានជ្រាបថាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី ៤០ និង ៤១ ចាប់ពីថ្ងៃ ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញយើងខ្ញុំ បើកដំណើរការជាធម្មតា។ លោកអ្នកដែលអញ្ជើញមកកាន់មន្ទីរពេទ្យ អាចធ្វើដំណើរបានធម្មតា លើកលែងតែពេលមានក្បួនដង្ហែរ គណៈប្រតិភូឆ្លងកាត់នោះនឹងមានការបិទផ្លូវជាបណ្ដោះអាសន្ន។