សកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមកាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០២២​

28 Nov, 2022

នេះជាសកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមកាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០២២​។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលបរួមរិច្ចាគឈាមរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជីវិតមនុស្ស ដូចពាក្យមួយពោលថា ផ្ដល់ឈាមផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់។

មួយវិញទៀតយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកចូលរួមឧបត្ថមដួចជា ធនាគារ HH BANK, GOAL Medical Diagnosis Laboratory, and CAN Pharmacy ក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាម ដែលមានចូលរួមសហការ ដើម្បីញ៉ាំងឱ្យកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្ដិទៅបានដោយរលូន។​​