តើអ្នកកំពុងមានបញ្ហាឈឺខ្នង ចុះខ្សោយនៃសាច់ដុំ ឬបញ្ហាបម្លាស់ទី និងបញ្ហាការគេងមែនទេ? បញ្ហាទាំងនេះអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺខួរក្បាល។

21 Feb, 2023

សូមធ្វើការណាត់ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត កាតុ កេនស៊ឹកិ នៃមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិគីតាហារ៉ា នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន នឹងត្រលប់មកប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកអ្នក។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងការវះកាត់ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មីក្រូទស្សន៍សដើម្បីព្យាបាលជំងឺខួរក្បាល និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល។