តម្លៃកញ្ចប់វះកាត់ដោយការចោះ

07 Mar, 2023

ការវះកាត់បើក ជារឿយតែងតែបង្កឲ្យអ្នកជំងឺជួបនូវផលវិបាកជាច្រើនរួមមាន៖

• មានការឈឺចាប់ខ្លាំង និងមានស្លាកស្នាមធំ បន្ទាប់ពីវះកាត់

• ការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរយៈពេលយូរ និង ចំណាយពេលច្រើនដើម្បីជាសះស្បើយ

• មានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាការបាត់បង់ឈាមច្រើន និងការឆ្លងមេរោគ

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញបាននាំមកនូវសេវាកម្មវះកាត់ដោយការចោះ ដែលជាបច្ចេកទេសវះកាត់ទំនើប ដែលកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យ ហើយថែមទាំងជួយឲ្យអ្នកជំងឺត្រលប់មកជីវិតធម្មតាវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងគ្មានការឈឺចាប់ខ្លាំង!

សូមធ្វើការណាត់ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញវះកាត់ដោយការចោះ ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ។