តើអ្នកកំពុងមានបញ្ហាឈឺខ្នង ចុះខ្សោយនៃសាច់ដុំ ឬបញ្ហាបម្លាស់ទី និងបញ្ហាការគេងមែនទេ?

14 Mar, 2023

បញ្ហាទាំងនេះអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺខួរក្បាល។ សូមធ្វើការណាត់ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហាយ៉ាស៊ិ យ៉ូស៊ិហ្វឺមិ នៃមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិគីតាហារ៉ា នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន នឹងត្រលប់មកប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកអ្នក។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យវះកាត់ ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មីក្រូទស្សន៍ក្នុងការព្យាបាលជំងឺខួរក្បាល និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល។