កម្មវិធី មុនបើកដំណើរការរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ដ្រសាន់រ៉ាយស៍

20 Mar, 2023

សូមកំភ្លេចចូលរួមក្នុងកម្មវិធី មុនបើកដំណើរការរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ដ្រសាន់រ៉ាយស៍ ដែលប្រព្រឹត្ដិទៅនៅថ្ងៃទី ២៥ និង ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីម៉ោង ១១:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង ២២:00 យប់ នៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន ម៉ល សែនសុខស៊ីធី (ជាន់ផ្ទាល់ដី) ។ ដែលមានការចូលរួមពីវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដើម្បីចែករំឡែកអំពីចំណេះដឹងសុខភាព និង សកម្មភាពកំសាន្ដផ្សេងៗ ។ សូមធ្វើការចុះឈ្មោះចូលរួម តាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ >> https://bit.ly/SMC_Register