ទីក្រុងស្អាត ចាប់ផ្តើមពីយើងទាំងអស់គ្នា!!

23 May, 2023

កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ រួមទាំងក្រុមការងារនៃ Bellevue Serviced Apartments ក្រុមការងារនៃ Mitsui & Co., Ltd. និងឋយុវវជនស្ម័គ្រចិត្ដ បានចូលរួមផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការសម្អាតតាមដងផ្លូវទន្លេសាប បណ្ដោយមាត់ទន្លេជ្រោយចង្វា។ សកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យមួយនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការគាំទ្រ និងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្អាតទីក្រុងឲ្យមានសោភ័ណភាព និងអនាម័យ។

រួមគ្នាថែរក្សាទីក្រុងរបស់យើងឱ្យស្អាត និងស្រស់បំព្រង។ ទីក្រុងស្អាត ចាប់ផ្តើមពីយើងទាំងអស់គ្នា!!

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

◾️ Tel: 078 260 152 / 023 260 152