វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួយសង្គ្រោះបឋម (BLS)

15 Jun, 2023

កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ បានបង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួយសង្គ្រោះបឋម (BLS) ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិករបស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ប្រកបដោយជោគជ័យ។ យើងខ្ញុំសង្ឈឹមថាការចែករំលែកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ នឹងអាចជួយដល់សិក្ខាកាមយកទៅអនុវត្តស្របតាមនិតិវិធីឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងអំទ្បុងពេលជួយសង្គ្រោះបឋមដល់ជីវិតមនុស្ស។

 ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️ SMC Facebook Page: https://www.facebook.com/sunrise.mcss

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

◾️ Tel: 078 260 152 / 023 260 152