សូមអញ្ជើញធ្វើការណាត់ជួបជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសសម្ភព និងរោគស្រ្តី

19 Aug, 2023

សូមអញ្ជើញធ្វើការណាត់ជួបជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊ីរ៉ូស៊ី តាខិណាកា មកប្រទេសជប៉ុនឯកទេស សម្ភព និងរោគស្រ្តី ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣​​ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងផ្នែក សម្ភព និងរោគស្រ្តី ជាមួយគ្នាផងដែរគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដូចជា នីហ្សេរីយ៉ា ស៊ូដង់ខាងត្បូង ប៉ាគីស្ថាន កេនយ៉ា យេម៉ែន និងសាធារណរដ្ឋសៀរ៉ាឡេអូន។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានព្យាបាលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាច្រើននាក់ក្នុងបរិយាកាសផ្សេងៗផងដែរ។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️SMC Facebook Page: https://www.facebook.com/sunrise.mcss

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat