វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួយសង្គ្រោះបឋម

31 Aug, 2023

នៅថ្ងៃទី 29 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ បានផ្តល់ជូនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួយសង្គ្រោះបឋម (Basic Life Support) ជូនដល់បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Corporation Representative ប្រកបដោយជោគជ័យ។ យើងខ្ញុំសង្ឈឹមថាការចែករំលែកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងអាចជួយដល់សិក្ខាកាមយកទៅអនុវត្តស្របតាមនិតិវិធីស្តង់ដាត្រឹមត្រូវក្នុងអំទ្បុងពេលដែលត្រូវការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាបឋមមុនពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️ SMC Facebook Page: https://www.facebook.com/sunrise.mcss

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

☎️ 078 260 152 / 015 260 152 / 023 260 152