សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

10 Sep, 2023

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ! នេះគឺជាពេលវេលាដ៏រំភើប និងអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់គ្រួសារ។ សូមជូនពរដល់បងប្រុស បងស្រី និងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អ និងពោរពេញដោយសុភមង្គល។ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជឿជាក់លើសេវាកម្មសម្រាលបុត្រ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️SMC Facebook Page: https://www.facebook.com/sunrise.mcss

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

◾️ Tel: 078 260 152 / 023 260 152