កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “របបអាហារ ជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបរស់នៅ បញ្ហាសុខភាពទូទៅ ជំងឺមហារីក ការការពារ… ការសង្គ្រោះបថម និង ជំងឺផ្សេងៗ” ដោយវេជ្ជបណ្ឌិត និងក្រុមវេជ្ជសាស្រ្ត

06 Nov, 2023

កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ យើងបានប្រារព្ធខួប ៧ឆ្នាំ នៃការបើកដំណើរការមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ដោយមានកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “របបអាហារ ជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបរស់នៅ បញ្ហាសុខភាពទូទៅ ជំងឺមហារីក ការការពារ… ការសង្គ្រោះបថម និង ជំងឺផ្សេងៗ” ដោយវេជ្ជបណ្ឌិត និងក្រុមវេជ្ជសាស្រ្ត។

យើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយដែលបានបកស្រាយនូវចម្ងល់របស់អ្នកចូលរួម ក្នុងអំឡុងពេលសិក្ខាសាលា ក៏ដូចជាបង្កើតការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងចំពោះសុខភាពប្រចាំថ្ងៃ។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️SMC Facebook Page: https://www.facebook.com/sunrise.mcss

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

◾️ Tel: 078 260 152 / 023 260 152