សួស្តីឆ្នាំថ្មីពីមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

19 Jan, 2024

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នក និងក្រុមគ្រួសារ ដែលបានជឿទុកចិត្តលើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ហើយសុខភាពរបស់លោកអ្នកគឺជាអាទិភាពរបស់យើង។

សូមជូនពរលោកអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារទទួលបាននូវប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គល វិបុលសុខ មហាប្រសើរ និងចម្រើនរុងរឿងជានិរន្តរ៍ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង
◾️ Tel: 023/078 260 152
◾️SMC Facebook Page: https://www.facebook.com/sunrise.mcss
◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital
◾️ Website: https://sunrise-hs.com/
◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chatx