ម្ដាយសប្បាយចិត្ត និងមានសុខភាពល្អ៖ ជាអំណោយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន!

06 May, 2024

រីករាយទិវាមាតាអន្តរជាតិ

"ម្ដាយសប្បាយចិត្ត និងមានសុខភាពល្អ៖ ជាអំណោយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន!"

ទទួលយកប្រូម៉ូសិនថ្ងៃនេះ!

▪️ទិញកញ្ចប់អុិចសេឃ្យូធីវស្រ្តី ទទួលបានស្កេនដង់សុីតេឆ្អឹង ឥតគិតថ្លៃ

▪️ទិញកញ្ចប់អុិចសេឃ្យូធីវបេះដូង ទទួលបានស្កេនដង់សុីតេឆ្អឹង ឥតគិតថ្លៃ

▪️ទិញកញ្ចប់ឆ្អឹង បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

▪️ពិនិត្យស្កេនដង់សុីតេឆ្អឹង ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ចំណាយត្រឹមតែ ៧០ដុល្លា

ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ ១២ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សូមធ្វើការណាត់ជួបឥឡូវនេះ កុំឲ្យឱកាសនេះរំលងផុតអោយសោះ

Tel: 015 260 152

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

Website: https://sunrise-hs.com/

Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat