និមិត្តរូបនៃផ្កាឈូករ័ត្ន

16 May, 2020

៉តែងតែមើលទៅលើផ្នែកចែងចាំងនៃជីវិត, គឺដូចជាផ្កាឈូករ័ត្នមួយដើមនេះអញ្ចឹងដែលវាដូចទៅនឹងព្រះអាទិត្យ, មិនមែនជាពពកខ្មៅនោះទេ"

-មិនស្គាល់-

ផ្កាឈូករ័ត្ននិមិត្តរូប៖
ការកោតសរសើរ
ភាពស្មោះត្រង់និង
អាយុវែង